Alone Night In The Forest

Alone Night In The Forest រូបមួយនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីរំលឹកដល់ពេលវេលាមួយដែលបាននៅក្នុងព្រៃ ដែលពោរពេញទៅដោយភាពស្ងៀមស្ងាត់ លឺតែសំលេងសត្វយំ​ ខ្យល់បក់រំភើយៗ ត្រជាក់ស្រួល ព្រមទាំងបានដេកមើល ពពួកតារា ( Star ) នៅលើមេឃ ជាមួយទិដ្ឋភាពដល់ស្រស់ត្រកាល…

Angkor another perspective

Angkor another perspective Angkor Wat lies 5.5 kilometres (3.4 mi) north of the modern town of Siem Reap, and a short distance south and slightly east of the previous capital, which was centred at Baphuon. In an area of Cambodia where there is an important group of ancient structures, it is the southernmost of Angkor’s main sites. According … Read more