Alone Night In The Forest

Alone Night In The Forest រូបមួយនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីរំលឹកដល់ពេលវេលាមួយដែលបាននៅក្នុងព្រៃ ដែលពោរពេញទៅដោយភាពស្ងៀមស្ងាត់ លឺតែសំលេងសត្វយំ​ ខ្យល់បក់រំភើយៗ ត្រជាក់ស្រួល ព្រមទាំងបានដេកមើល ពពួកតារា ( Star ) នៅលើមេឃ ជាមួយទិដ្ឋភាពដល់ស្រស់ត្រកាល…